Low density polyethylene (LDPE). Most often it is used to produce plastic films that are mostly transparent and soft (unlike HDPE films). It also used for the production of cable insulation, shrink wrapping foils, plastic bags, plastic packaging, plastic baskets and crates, playground slides, asphalt mix modifications.

LOW-DENSITY POLYETHYLENE (LDPE)
METAL-LUBRICANT 1011

For  high pressure casting of medium and heavy duty aluminium and magnesium castings, where a good finish, soldering protection and high perfomance is required. The product excellent wetting and film building capabilities ensure a uniform coating throughout the die across a large temperature range.

EXPANDED POLYSTYRENE (EPS)

The main area of EPS application - packaging of goods, production of disposable tableware, containers for food products, thermal insulation and, of course, construction. It is an auxiliary material for different modeling, production of advertising elements, foundry patterns. It is also used in beekeeping.

HIGH-DENSITY POLYETHYLENE (HDPE)

High density polyethylene (HDPE). HDPE is widely used, for example, for making bags, PET bottle caps, baby bottles, water pipes, gas pipelines, chemically resistant pipes, fuel tanks for cars, cleaning cloths, insulating stickers, welded products.

​KOSTER ELASTIC ROOF

KÖSTER Elastic Roof is an elastic, crack bridging, and solvent free waterproofing material for dry and slightly damp substrates. The fast drying foil-like coating is highly flexible, watertight, and water vapor permeable. The coating is resistant against aging, hydrolysis, UV-rays, frost, and de-icing salts.

CAPILLARY RISING DAMP

Horizontal Barrier against capillary rising damp. Product has very good penetration capabilities, even into fine capillaries and high hydrophobizing effect on siliceous surfaces. Suitable for use in all mineral materials in interior and exterior areas. Also for high wall thickness. Solvent - free.

GENERAL PURPOSE POLYSTYRENE (GPPS)

This transparent and brittle polymer is called polystyrene for common use (standard polystyrene, GPPS). Standard polystyrene is used to produce clear products that look like plexiglass - for example, different cans, tubes used in health care and laboratories etc.

EPOXY FAS 100

Transparent, 2-component, liquid epoxy resin on a bisphenol A/F-base. Epoxy FAS 100 is an unpigmented epoxy resin binder that is used as an impregnation agent, primer, levelling layer and for the production of compression resistant mortars, flow mortars, blinding layers for blinded covers.

PURGEL

Fluid, one-component polyurethane injection resin for waterproofing structures, ground and rocks subjected to water seepage. Purgel reacts in contact with water, and forms a waterproofing stable semi-rigid foam. Purgel reacts also in case of no water present, and forms a flexible injection material.

LEADER IN BUILDING MATERIALS

 
 

Production of injection molds

We offer the production of injection molding and directing molds for the processing of thermoplastics. We provide complete service from development to production of molds of various types.

We cooperate with a worldwide renowned external supplier with many years of experience and highly qualified professionals: designers of injection molds and molds for plastic molding.

Contact us for more information.

PRODUCTS

EXPANDED POLYSTYRENE (EPS)

Hlavní oblast jeho používání – balení zboží, jednorázové stolní nádobí, nádoby na jídlo, tepelná izolace a samozřejmě stavebnictví. Jde o pomocný materiál pro různá modelování, výrobu reklamních prvků, lití vzorů. Používá se také ve včelařství.

LOW-DENCITY POLYETHYLENE (LDPE)

Polyethylen s nízkou hustotou, někdy označovaný jako nízkohustotní polyethylen, anglicky nazývaný Low Density Polyethylene (LDPE). Nejčastěji je využíván k výrobě plastových fólií, které jsou většinou průhledné a na dotek měkké (na rozdíl od fólií z HDPE). Dále slouží pro výrobu izolací kabelů, smršťovacích fólií pro balení, igelitových tašek, plastových obalů, umělohmotných košů a přepravek, skluzavek na dětská hřiště, při modifikacích asfaltových směsí.

HIGH-DENSITY POLYETHYLENE (HDPE)
GENERAL PURPOSE POLYSTYRENE (GPPS)

 

Průhledný a křehký polymer je nazýván jako polystyren pro běžné užití (standardní polystyren, GPPS). Ze standardního polystyrénu se vyrábějí např. čiré výrobky, které vzhledem připomínají plexisklo - příkladem mohou být různé obaly, zkumavky používané ve zdravotnictví a v laboratořích atd.

EXPANDED POLYSTYRENE (EPS)

Hlavní oblast jeho používání – balení zboží, jednorázové stolní nádobí, nádoby na jídlo, tepelná izolace a samozřejmě stavebnictví. Jde o pomocný materiál pro různá modelování, výrobu reklamních prvků, lití vzorů. Používá se také ve včelařství.

CAPILLARY RISING DAMP

Horizontální bariéra proti kapilárně stoupající vlhkosti. Výrobek má velmi dobré schopnosti průniku dokonce i do kapilár a má vysoce pronikající efekt i do křemík obsahujicích povrchů.  Vhodný k použití na všechny minerální materiály v interiéru i exteriéru.

PURGEL

Tekutá jednosložková polyuretanová injekce pryskyřice pro vodotěsné konstrukce, půdu a kámen určené k prosakování vody. Purgel reaguje při kontaktu s vodou a vytváří stabilní vodotěsnou polotuhou pěnu. Reaguje i bez přítomnosti vody a vytváří flexibilní injekční materiál.

METAL-LUBRICANT 1011

Pro lití pod vysokým tlakem hliníku a hořčíku, kde jsou vyžádovány dobré výsledky, pájecí ochrana a vysoký výkon. Výborné zvlhčující a pokrytí formující charakteristiky výrobku zaručují rovnoměrnou vrstvu po celé lisovací formě v širokém teplotním rozsahu.

KOSTER ELASTIC ROOF

Je pružný, spojující praskliny a nerozpustný materiál na suché a mírně vlhké substráty. Rychle schnoucí vrstva podobná alobalu je vysoce flexibilní, vodotěsná a paropropustná. Pokrytí je odolné proti stárnutí, hydrolýze, ultrafialovému záření, mrazu a solím proti zmrznutí.

EPOXY FAS 100

Průhledná dvousložková tekutá epoxidová pryskyřice na základě bifenolu A/F. Je to spojující epoxidová pryskyřice bez pigmentů používaná jako impregnační činidlo a první nivelační vrstva a také pro výrobu malty odolné tlaku či malty zakrývající vrstvy pokrytí.

CONTACT US

Contact us

Fill out the contact form below to get in touch with us. Please provide as much information as possible for us to help you with your inquiry.

Our location info

Kancelář 451, YMCA
Na Poříčí 1041/12
115 30 Nové Město
Praha,
Czech Republic

e-mail: sale@ingrotrade.com

Tel: +420 777 073 661
 

ABOUT US

INGRO-TRADE ltd offers a wide range of polymers used in various industries: for the production of packaging, consumer goods, as well as in the construction and automotive industry. Thanks to its excellent thermal insulation properties, relatively low cost and ease of processing Expanded polystyrene (EPS) is used in many areas of activity.

Also our company focuses on delivery of construction materials of the highest quality. We offer complete range of ready-to-use cementitious mixtures, cement free mixtures and chemical resins for underground injection in different types of rock, soil or concrete structures to improve the properties of the ground, stop water leakages, improve internal cohesion, anchoring, bolting etc. Our sales managers  will guide you through the maze of regulations imposed on the industry, assist in minimising your compliance costs and help you to build a successful future. Send your order by email and we will find the best solution for you!

Polyethylen s vysokou hustotou, někdy označovaný jako vysokohustotní polyethylen, anglicky nazývaný High density polyethylene (HDPE). HDPE je široce využíván, například pro výrobu varných sáčků, víček PET lahví, kojeneckých lahví, vodovodních potrubí, rozvodů plynu, chemicky odolných potrubí, palivových nádrží do aut, obalů na čisticí prostředky, izolačních lepenek, svařovaných výrobků.
 

INGRO-TRADE LTD